Tanımlar

1.  Kişisel veri denetleyicisi / Web Sitesi Yöneticisi / Yöneticisi –

2. Kişisel veriler – tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin herhangi bir bilgi.

3. Web sitesi – İnternet alanına yerleştirilen web sitesi Bursa Kurye

4. Kullanıcı – Web Sitesinde sunulan Hizmetleri kullanan, tam yasal ehliyete sahip gerçek kişi, ticari faaliyet yürüten gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan bir kuruluş birimi;

5. Hizmetler – 18 Temmuz 2002 tarihli Elektronik Araçlarla Hizmet Verilmesine Dair Kanun (Kanunlar Dergisi No. 144, madde 1204, değiştirilmiş şekliyle) hükümleri kapsamında Web Sitesi Yöneticisi tarafından Web Sitesi Kullanıcılarına elektronik olarak sağlanan hizmetler;

6. Hizmetlerin Elektronik Araçlarla Sağlanmasına Dair Kanun – 18 Temmuz 2002 tarihli Elektronik Araçlarla Hizmet Sunumuna İlişkin Kanun (Kanunlar Dergisi No. 144, madde 1204, değiştirildiği şekliyle);

7. Taşıyıcı – kullandığı Taşıyıcı Hizmeti Düzenlemelerine uygun olarak, kendi adına ve kendi hesabına malları taşımak ve teslim etmekle profesyonel olarak uğraşan, hizmet sağlayan bir kuruluş.

Genel bilgi

Web Sitesi Yöneticisi tarafından toplanan kişisel veriler, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (AB) 27/04/2016 tarih ve (AB) 2016/679 sayılı Tüzüğün hükümlerine uygun olarak işlenir. kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımı hakkında ve bundan böyle GDPR olarak anılacak olan 95/46/EC sayılı Direktifi (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) (OJ EU L 119, s. 1) yürürlükten kaldıran.

Kişisel Veri Denetleyicisi, Web Sitesi kullanıcılarını ilgilendiren gizliliği ve kendisine sağlanan bilgileri korumak için her türlü çabayı göstermektedir. Denetleyici, işlenen verilerin korunmasını sağlamak için programlama ve organizasyonel önlemler de dahil olmak üzere uygun teknik önlemleri gerekli dikkatle seçer ve kullanır, özellikle verileri yetkisiz kişilerin kullanımına sunulmaya, ifşa edilmeye, kaybolmaya ve yok edilmeye, yetkisiz değişikliğe karşı korur. yürürlükteki yasalara aykırı olarak işlenmenin yanı sıra.

16 yaşından küçük çocukların Site’de yer alan hizmetlerden yararlanma imkanı bulunmamaktadır. Kişisel Veri Sorumlusu, 16 yaşından küçük çocuklara ilişkin herhangi bir verinin kasıtlı olarak toplanmasını öngörmemektedir.

Kişisel veri

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Kişisel Veri Denetleyicisi, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla ve aşağıdaki kapsamda işler:

 • Web Sitesinde bulunan hizmetleri sağlamak için, yani Web Sitesi sayfalarına göz atmak, bir içerik arama motoru, bir paketin taşınması ve teslim edilmesi maliyetlerinin simülasyonunu çalıştırmak için bir form, bir paket posta siparişi formu, size verdiğiniz bilgileri ve verileri işleriz. Web Sitesinin formlarına ve Web Sitesindeki etkinliğinizle ilgili kişisel verilere, yani göz attığınız içerik veya hizmetlere ilişkin veriler, cihaz oturumunuz, işletim sisteminiz, tarayıcınız, konumunuz ve benzersiz kimliğiniz, IP adresiniz ile ilgili verileri gönüllü olarak girmek;
 • Web Sitesinde bulunan bireysel işlevlerin kullanımına ilişkin istatistikler, sorgulama formunda sağlanan veriler, Web Sitesinin kullanımını kolaylaştırmak ve Web Sitesinin bilgi güvenliğini sağlamak için, faaliyetlerinizle ilgili kişisel verileri işleriz. Web Sitesinde ve Web Sitesinin her bir alt sayfasında geçirilen süre, tarama geçmişiniz, konumunuz, IP adresiniz, cihaz kimliğiniz, web tarayıcınız ve işletim sisteminizle ilgili veriler. Belirli verilerin sağlanması, bireysel Hizmetlerin ve işlevlerin (zorunlu veriler) kullanılması için bir koşuldur. Sistemimiz zorunlu verileri otomatik olarak işaretler. Bu veriler sağlanmazsa, belirli Hizmetleri ve işlevleri sağlayamayız. Zorunlu olarak işaretlenen veriler dışında, diğer kişisel verilerin sağlanması isteğe bağlıdır;
 • yasal talepler oluşturmak, uygulamak ve uygulamak ve mahkemeler ve diğer icra makamları nezdindeki yasal taleplere karşı savunma yapmak için, hizmet siparişi verirken sağladığınız kişisel verileri ve bir iddianın varlığını kanıtlamak için gerekli olan diğer verileri veya bunlardan kaynaklanan verileri işleyebiliriz. yasal gereklilik, mahkeme kararı veya diğer yasal prosedür;
 • şikayet ve talepleri ele almak ve Kullanıcıların sorularını yanıtlamak için, şikayet ve taleplerde sağladığınız kişisel verileri veya farklı bir biçimde sorulan soruları yanıtlamak için ve sağladığınız belirli kişisel verileri ve Hizmetlerimizin işlenmesine ilişkin verileri işleriz. şikayet veya talebin nedeni ve şikayet ve taleplere ekli belgelerde yer alan veriler;
 • Web Sitesi ve Meest’in ve Web Sitesi Yöneticisinin iş ortaklarının diğer web sitelerinin yenilikleri, promosyonları ve teklifleri hakkında elektronik yollarla bir tanıtım bülteni göndermek için, Web Sitesinde verilen haber bültenini almayı kabul ettiğinizde sağladığınız kişisel verileri kullanırız;
 • Hizmetlerimizi ve yeniden pazarlama da dahil olmak üzere ortaklarımızın hizmetlerini pazarlamak için, çerezler aracılığıyla kaydedilen ve depolanan etkinlikler, özellikle etkinliklerin geçmişi, sipariş edilen hizmetler, tarama geçmişi, tıklamalar dahil olmak üzere Web Sitesindeki etkinliğinizle ilgili verileri işleriz. Web Sitesi, tarihçe ve sizinle olan iletişimimize ilişkin faaliyetleriniz. Yeniden pazarlama durumunda, faaliyetleriniz hakkındaki verileri Web Sitesi dışındaki pazarlama mesajlarımızla size ulaşmak için kullanırız ve bu amaçla harici sağlayıcıların hizmetlerini kullanırız. Bu hizmetler, mesajlarımızın Web Sitesi dışındaki web sitelerinde görüntülenmesini içerir. Bu konu hakkında detaylı bilgi Çerez Bilgilerinde bulunabilir;
 • yarışmalar ve sadakat programları düzenlemek, yani kazanılan puanlarla ilgili bildirimler, kazananları bilgilendirmek ve teklifimizin reklamını yapmak için, bir yarışma veya sadakat programına kaydolurken sağladığınız kişisel verileri kullanırız. Belirli bir yarışmaya veya sadakat programına katılım koşullarında her seferinde bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi sağlanır;
 • bizim tarafımızdan veya ortaklarımız tarafından gerçekleştirilen pazar araştırması ve kamuoyu yoklamaları amacıyla, yani hizmetler hakkında bilgiler, hizmetleri kullanırken sağladığınız veriler, e-posta adresi. Pazar araştırması ve kamuoyu yoklamalarının bir parçası olarak toplanan verileri reklam amacıyla kullanmayız. Ayrıntılı talimatlar, belirli bir anket hakkındaki bilgilerde veya verilerinizi girdiğiniz yerde verilmiştir.

İlgili kişisel veri kategorileri

Kişisel Veri Denetleyicisi, aşağıdaki ilgili kişisel veri kategorilerini işler:

 • iletişim detayları;
 • Web sitesindeki faaliyetlerle ilgili veriler;
 • Web Sitesindeki siparişlerle ilgili veriler;
 • şikayet ve taleplere ilişkin veriler;
 • pazarlama hizmetlerine ilişkin veriler.

Kişisel verileri sağlama özgürlüğü

Gerekli kişisel verilerin tarafınızca sağlanması isteğe bağlıdır ve Web Sitesi aracılığıyla Kişisel Veri Denetleyicisi tarafından hizmet sağlanması için bir koşuldur.

Veri işleme süresi

Kişisel veriler, bir Kullanıcıya siparişlerin işlenmesi, hizmetlerin sağlanması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer hizmetlerin sağlanması için gerekli olan süre boyunca işlenecektir. Kişisel veriler aşağıdaki durumlarda silinecektir:

 • veri sahibinin silinmesini talep etmesi veya rızasını geri çekmesi;
 • veri konusu 10 yıldan uzun süredir aktif olmadığında (aktif olmayan bir kişi);
 • Saklanan verilerin eski veya yanlış olduğu konusunda bilgilendirilme üzerine.

Şunlarla ilgili belirli veriler: e-posta adresi, ad ve soyad, Web Sitesi tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili şikayetler ve yasal iddialarla ilgili kanıt amaçlı amaçlar için 3 yıl daha saklanabilir – bu veriler için kullanılmayacaktır. pazarlama amaçları.

Ücretli hizmetler, yarışmalar ve sadakat programları siparişlerine ilişkin veriler, sipariş teslim tarihinden itibaren 5 yıl süreyle saklanacaktır.

Kullanıcılarla ilgili veriler, cihazlara kaydedilen tanımlama bilgilerinin yaşam döngüsüne karşılık gelen bir süre boyunca veya Kullanıcı tarafından bir Kullanıcının cihazından silinene kadar saklanır.

Tercihleriniz, davranışlarınız ve pazarlama içeriği seçiminizle ilgili kişisel verileriniz, Web Sitesinin satış fırsatlarını belirlemek için otomatik kararlar almak için bir temel olarak kullanılabilir.

Kişisel verilerin alıcıları

Kişisel verilerinizi aşağıdaki alıcı kategorilerine sağlıyoruz:

 • Taşıyıcılar – bu kuruluşlar, bu konudaki talimatlarımıza tabi olmaksızın, bu verileri işleme amaçlarını ve yöntemlerini kendileri belirler. Kullanıcıların kişisel verilerini Yöneticiden alan bir Taşıyıcı, GDPR kapsamında onlara karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür;
 • Devlet yetkilileri, örneğin savcılık, Polis, GIODO ( Kişisel Verileri Koruma Genel Müfettişliği ), UOKiK Başkanı ( Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Dairesi ), bizden bunu yapmamızı isterlerse;
 • örneğin siparişleri işlemek için Web Sitesini çalıştırmak için kullandığımız hizmetlerin sağlayıcıları.

Veri öznesinin hakları

GDPR kapsamında şu haklara sahipsiniz:

 • kişisel verilerine erişim talep etmek;
 • kişisel verilerinin düzeltilmesini talep etme;
 • kişisel verilerinin silinmesini talep etme;
 • kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme;
 • kişisel verilerin işlenmesine itiraz;
 • kişisel verilerin taşınabilirliğini talep etme.

Kişisel Veri Denetleyicisi, gecikmeksizin ve her halükarda talebin alınmasından itibaren bir ay içinde talebinizle ilgili olarak alınan tedbirler hakkında size bilgi verecektir. Bir aylık süre, gerekirse talebin karmaşıklığı veya talep sayısı nedeniyle iki ay daha uzatılabilir.

Her halükarda, Kişisel Veri Denetleyicisi, talebinizi aldıktan sonraki bir ay içinde, gecikmenin nedenlerini belirterek, söz konusu uzatma hakkında sizi bilgilendirecektir.

Kişisel verilere erişim hakkı (GDPR’nin 15. Maddesi)

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği konusunda Kişisel Veri Sorumlusundan bilgi alma hakkına sahipsiniz.

Denetleyici kişisel verilerinizi işliyorsa, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • kişisel verilere erişim;
 • işlenme amaçları, işlenen kişisel verilerin kategorileri, bu verilerin alıcıları veya alıcı kategorileri, kişisel verilerinizin planlanan saklama süresi veya bu sürenin belirlenmesinde kullanılan kriterler hakkında bilgi edinme, GDPR kapsamındaki haklar ve bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı, bu verilerin kaynağı hakkında, profil çıkarma dahil otomatik karar alma hakkında ve bu verilerin Avrupa Birliği dışına aktarılmasıyla bağlantılı olarak uygulanan güvenceler hakkında;
 • kişisel verilerinizin kopyalarını elde edin.

Kişisel verilerinize erişim talebinde bulunmak istiyorsanız, lütfen talebinizi aşağıdaki adrese gönderin.

Kişisel verilerin düzeltilmesi hakkı (GDPR’nin 16. Maddesi)

Kişisel verileriniz yanlışsa, Denetleyiciden kişisel verilerinizi derhal düzeltmesini talep etme hakkınız vardır.

Kontrolörün kişisel verilerinizi tamamlamasını talep etme hakkınız da vardır.

Kişisel verilerinizin düzeltilmesini veya tamamlanmasını istiyorsanız, lütfen talebinizi aşağıdaki adrese gönderin mail@motokuryem.com.tr

Kişisel verilerin silinmesi hakkı, sözde “unutulma hakkı” (GDPR’nin 17. Maddesi)

Aşağıdaki durumlarda Kişisel Veri Kontrolöründen kişisel verilerinizi silmesini talep etme hakkına sahipsiniz:

 • kişisel verileriniz, toplanma veya başka bir şekilde işlenme amaçlarıyla ilgili olarak artık gerekli değildir;
 • kişisel verilerin rızanıza dayalı olarak işlendiği ölçüde, ilgili rızayı geri çekmiş olmanız;
 • kişisel verileriniz hukuka aykırı olarak işlenmişse;
 • kişisel verilerinizin işlenmesinin doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde, profil çıkarma dahil olmak üzere doğrudan pazarlama amaçlarıyla işlenmesine itiraz ettiniz;
 • kamu yararına yürütülen bir görevin ifası için gerekli olan işleme veya Kişisel Veri Denetleyicisi veya üçüncü bir kişi tarafından yürütülen meşru menfaatler için gerekli olan amaçlar için gerekli işleme ile ilgili olarak kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz ettiniz .

Kişisel Veri Sorumlusu, kişisel verilerin silinmesini talep etmesine rağmen, size bilgi verilecek olan hukuki iddiaların tesisi, kullanılması veya savunulması için verilerinizi işlemeye devam edebilir.

Kişisel verilerinizin silinmesini istiyorsanız lütfen talebinizi aşağıdaki adrese iletiniz: mail@motokuryem.com.tr

Kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkı (GDPR Madde 18)

Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına sahipsiniz:

 • kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ediyorsunuz – Kişisel Veri Denetleyicisi, kişisel verilerinizin işlenmesini, bu verilerin doğruluğunun doğrulanmasına olanak tanıyan bir süre boyunca kısıtlayacaktır;
 • verilerinizin işlenmesinin hukuka aykırı olduğunu ve kişisel verilerinizin silinmesi yerine kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edeceğinizi;
 • kişisel verileriniz artık işleme amaçları için gerekli değildir, ancak yasal hak taleplerinizin tesisi, kullanılması veya savunulması için gereklidir;
 • Kişisel Veri Denetleyicisinin meşru menfaatlerinin itirazınızda belirtilen gerekçeleri geçersiz kılıp kılmadığının doğrulanmasına kadar kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz ettiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını istiyorsanız, lütfen talebinizi aşağıdaki adrese gönderin: mail@motokuryem.com.tr

Kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkı (GDPR’nin 21. Maddesi)

Aşağıdakilerle ilgili olarak, profil oluşturma da dahil olmak üzere kişisel verilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız vardır:

 • kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olan işleme veya Kişisel Veri Sorumlusu veya üçüncü bir kişi tarafından yürütülen meşru menfaatlerin amaçları için gerekli olan işleme;
 • doğrudan pazarlama amaçları için işleme.

Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmek istiyorsanız, lütfen talebinizi aşağıdaki adrese gönderin: mail@motokuryem.com.tr

Kişisel verilerin taşınabilirliğini talep etme hakkı (GDPR’nin 20. Maddesi)

Kişisel Veri Denetleyicisinden kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve başka bir kişisel veri denetleyicisine iletme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Veri Denetleyicisinden kişisel verilerinizi doğrudan başka bir denetleyiciye iletmesini de talep edebilirsiniz (teknik olarak mümkün olduğunda).

Kişisel verilerinizin taşınmasını istiyorsanız, lütfen talebinizi aşağıdaki adrese iletiniz mail@motokuryem.com.tr

Onayı geri çekme hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayın geri alınması, geri çekilmeden önceki onayınıza dayalı olarak işlemenin yasallığını etkilemez.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı geri çekmek istiyorsanız, lütfen talebinizi aşağıdaki adrese gönderin:mail@motokuryem.com.tr

Bir denetim makamına şikayette bulunma

Kişisel verilerinizin işlenmesinin GDPR’yi ihlal ettiğini düşünüyorsanız, özellikle mutat meskeninizin, iş yerinizin veya iddia edilen kişinin bulunduğu Üye Devlette olmak üzere bir denetim makamına şikayette bulunma hakkınız vardır. ihlali meydana geldi.

Polonya’da, GDPR anlamındaki denetim makamı, Kişisel Verilerin Korunması Genel Müfettişidir (GIODO).

Kurabiye

Genel bilgi

Web Sitesinin web sayfalarında gezinirken, Web Sitesinin kullanımıyla bağlantılı olarak terminal ekipmanınızda saklanan küçük metin dosyaları olan ve bundan böyle Çerezler olarak anılacak olan tanımlama bilgileri kullanılır. Web Sitesinin web sayfalarının işleyişini iyileştirmek için kullanılırlar.

Bu dosyalar, kullandığınız yazılımı tanımlamanıza ve Web Sitesini ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza olanak tanır.

Çerezler genellikle geldikleri alanın adını, cihazda saklanma sürelerini ve bunlara atanan değeri içerir.

Emniyet

Kullandığımız tanımlama bilgileri cihazlarınız için güvenlidir. Özellikle virüsler veya diğer istenmeyen yazılımlar veya kötü amaçlı yazılımlar, Çerezler aracılığıyla cihazlarınıza giremez.

Çerez türleri

İki tür çerez kullanıyoruz:

 • oturum tanımlama bilgileri: bunlar cihazınızda depolanır ve belirli bir tarayıcının oturumu bitene kadar orada kalır. Kaydedilen bilgiler daha sonra cihazınızın hafızasından kalıcı olarak silinir. Oturum çerezleri mekanizması, cihazınızdan herhangi bir kişisel verinin veya herhangi bir gizli bilginin toplanmasına izin vermez;
 • kalıcı çerezler: Bunlar cihazınızda saklanır ve iptal edilene kadar orada kalırlar. Belirli bir tarayıcının oturumu sona erdiğinde veya cihazınız kapatıldığında cihazınızdan silinmezler. Kalıcı tanımlama bilgileri mekanizması, cihazınızdan herhangi bir kişisel verinin veya herhangi bir gizli bilginin toplanmasına izin vermez.

Amaçlar

Ayrıca üçüncü şahısların çerezlerini aşağıdaki amaçlarla kullanırız:

 • Uygunluk Sertifikasının sunumu aracılığıyla
 • Kullanıcıların Web Sitesini nasıl kullandıklarını anlamamıza yardımcı olan ve Google Analytics analitik araçları aracılığıyla yapısını ve içeriğini iyileştirmeyi mümkün kılan istatistiklerin ABD’de kayıtlı merkezi bulunan Google Inc. tarafından hazırlanması.

Çerez kullanma kurallarını öğrenmek için yukarıda adı geçen şirketlerin gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.

Çerezler, reklam ağları, özellikle Google ağı tarafından, tercihlerinize uygun reklamları görüntülemek için kullanılabilir. Bu amaçla, ağ hakkında bilgi edinme şekliniz veya bir web sitesini kullanım süresi ile ilgili bilgiler saklanabilir.

Google reklamcılık ağı tarafından toplanan tercihlerinizle ilgili bilgilere göz atmak ve bunları düzenlemek için aşağıdaki bağlantıda sağlanan aracı kullanabilirsiniz.https://www.google.com/ads/preferences/.

Web tarayıcı ayarlarınızı kullanarak veya hizmet yapılandırması yoluyla, çerez ayarlarınızı istediğiniz zaman ve saklama koşullarını ve cihazınıza erişim sağlayan çerezleri belirleyerek değiştirebilirsiniz. Bu ayarları, web tarayıcınızın ayarlarından çerezlerin otomatik olarak işlenmesini engelleyecek veya cihazınıza her yerleştirilişlerinde bilgi verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Çerezleri işleme olasılığı ve yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi, yazılım (web tarayıcısı) ayarlarınızda mevcuttur.